ADR mentesség

Az ADR 1.1.3.1.c. alfejezete szerinti mentesség a szállítási műveletekre vonatkozóan

Mint köztudott a veszélyes áruk szállítására vonatkozó Európai megállapodás (ADR) (International Carriage of Dangerous Goods by Road) alapján a veszélyes szállítmányok, így a benzin és gázolaj szállítása csak különleges előírásoknak megfelelő csomagolóeszközökben, járművekkel és a megállapodásban leírtak szerinti feltételrendszer mellett végezhető.

Az ADR azonban a 1.1.3.1.c. alfejezete szerinti mentesség keretében lehetőséget nyújt vállalkozások fő tevékenységéhez kapcsolódó egyszerűsített üzemanyag szállításra és visszaszállításra például építkezésekhez, földmunkákhoz, geodézia munkákhoz, karbantartással, javítással kapcsolatosan amikor a szállított mennyiség egységcsomagonként nem több mint 450 liter gázolaj esetén és 333 liter benzin esetén. Az összes szállított mennyiség pedig nem haladja meg az  ADR 1.1.3.6 alfejezetében meghatározott mennyiséget (1000 l gázolaj esetén, 333 liter benzin esetén).

Mindazonáltal, intézkedéseket kell tenni, hogy megelőzzük a szállító konténer esetleges szivárgását normál szállítási körülmények között, azaz a konténer minden nyílásának zárva kell lennie.

Ez nagy terhet vesz le a mezőgazdasági, az erdészeti és egyéb iparos tevékenységet végzők válláról, hiszen a továbbiakban nem kell alkalmazni azokat az intézkedéseket, melyek máskülönben a veszélyes áruk szállítása során alkalmazandók.

Melyek azok a követelmények melyek alól felmentést ad a 1.1.3.1.c. alfejezet:

Hatóság által jóváhagyott csomagolás
A jelölőszámokra és címkékre vonatkozó előírások
Mentesség a tűzoltó készülék szállítási kötelezettsége alól
Mentesség a kísérő dokumentáció szállítása alól (szállítási dokumentumok)

Gyakorlatban, mindezek ellenére a dolog nem működik, ha a mobil tartály kapacitása egységenként meghaladja a 450 litert gázolaj esetén, vagy a 333 litert benzin esetén és a vállalkozás külső vagy belső ellátására használják és nem direkt felhasználásra vagy a szállítmány nem megfelelően biztosított. Mindezek következtében a mentességre nem lehet igényt formálni és így hatályba lépnek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások.

 

Ellenőrző lista

Gázolaj és benzin szállítására vonatkozó, az ADR 1.1.3.1.c. alfejezet szerinti, a vállalkozások fő tevékenységéhez kapcsolodó, kis volumenű szállítására vonatkozó előírásokkal összhangban

 

Mentesség akkor érvényes, ha minden válasz Igen !
Szállítás kapcsolódik a fő tevékenységhez? X
A mennyiség árú csomagonként nem haladja meg a 450 litert (gázolaj) és a 333 litert (benzin) X
A maximális mennyiség nem lépi túl az ADR 1.1.3.6 táblázata szerinti értéket -1000 pont szabály (Gázolaj = nettó 1000 liter / benzin= nettó 333 liter) X
Annak megakadályozására tett intézkedések, hogy a konténer tartalma ne váljon rögzítetlenné, balesetveszélyessé normál szállítási körülmények között X
A rakomány megfelelően rögzítve és biztosítva van X
A tömörséget biztosító elemek, szerelvények,rögzítők sértetlenek és tömör zárást biztosítanak X
Nincs veszélyes üledék letapadva X
Nem a vállalkozás üzemanyag ellátásához kapcsolódó külső vagy belső szállítás. Kivétel: szállítás közvetlen fogyasztásra a RSEB 1-5.1 –nek megfelelően X
Webáruház készítés